BLOGS

Par mani

May 26, 2021 | 1 minute read

🔹līdzgaitniece Valsts Probācijas dienestā (maijs, 2021-šobrīd)

🔹mentore Mentor Latvia (aprīlis, 2021-šobrīd)

🔹Amnesty International aktīviste (augusts 2020-šobrīd)

🔹brīvprātīgā UNICEF Baltkrievijas birojā (jūnijs, 2020-šobrīd)

🔹Yandex Practicum brenda vēstnese (marts, 2020-šobrīd)

🔹profesionālais maģistra grāds valsts pārvaldē (2017)

🔹profesionālais maģistra grāds starpkultūru attiecībās (2013)

🔹bakalaura grāds socioloģijā (2011)

🔹Datu zinātne (2021, Yandex Practicum)

🔹Datu analītika (2020, Yandex Practicum)

🔹Pusaudžu mentālā veselība - praktisks ievads (2021, N.S.Konstantinovs & LU Open Minded)

🔹Право не подвергаться пыткам (2020, Amnesty International)

🔹InjuryPreventionX: Injury Prevention for Children & Teens (2020, edX & University of Michigan)

🔹Eneagrammas meistars (2019, ICTA & Vector Rosta)

🔹Holistiskais koučings (2019, ICTA & New Reality)