BLOGS

Par mani

May 26, 2021 | 2 minutes read

socioloģe un datu analītiķe iesaistos projektos, kas saistīti ar sociālo problēmu risināšanu, analizēju digitālo platformu datus, kā arī sniedzu konsultācijas datu un informācijas pratības jautājumos.

sociālā mentore esmu blakus un sniedzu nepieciešamo atbalstu cilvēkiem, kuri atgriežas sociālajā vidē pēc gūtās traumas, šķiršanās, piedzīvotās vardarbības vai ilgstošas sociālās izolētības (izciestā soda, ilgstošas slimības vai bezdarba).

Katram svētajam ir sava pagātne, katram grēciniekam - nākotne. Oskars Vailds

Ticu, ka katrā cilvēkā mīt neierobežots potenciāls, ko viņš var realizēt, ja blakus ir vismaz viens cilvēks, kurš no sirds tic viņa spējām. Mana misija kā sociālajai mentorei ir nodrošināt šo atbalstu, ticību un drošo vidi, kurā cilvēks var apjaust un sākt realizēt savu potenciālu.

Vislielāko gandarījumu un piepildījuma sajūtu rodu projektos, kas saistīti ar tādām tēmām kā atkarība un līdzatkarība, seksuālā vardarbība, politiskie ieslodzītie un bijušo ieslodzīto resocializācija.

🔹pēdējos 3+ gadus darbojos datu analītikas jomā, esmu ieguvusi datu analītiķes un datu zinātnieces kvalifikāciju (strādāju ar programmēšanas valodām Python un SQL).

🔹2+ gadi mentoringā un koučingā

🔹3+ gadu pieredze valsts pārvaldē (klientu vadība, administratīvais darbs, t.sk., darbs ar dokumentu pārvaldības sistēmām un datu bāzēm)

🔹4 gadu pieredze žurnālistikā (informācijas vākšanas, atlases, apstrādes un pasniegšanas procesu organizēšana un vadīšana, intervēšana, interviju transkripcija)

🔹līdzgaitniece Valsts Probācijas dienestā (maijs, 2021-šobrīd)

🔹mentore Mentor Latvia (aprīlis, 2021-šobrīd)

🔹Amnesty International aktīviste (augusts 2020-šobrīd)

🔹brīvprātīgā UNICEF Baltkrievijas birojā (jūnijs, 2020-šobrīd)

🔹Yandex Practicum brenda vēstnese (marts, 2020-šobrīd)

🔹profesionālais maģistra grāds valsts pārvaldē (2017)

🔹profesionālais maģistra grāds starpkultūru attiecībās (2013)

🔹bakalaura grāds socioloģijā (2011)

🔹Datu zinātne (2021, Yandex Practicum)

🔹Datu analītika (2020, Yandex Practicum)

🔹Pusaudžu mentālā veselība - praktisks ievads (2021, N.S.Konstantinovs & LU Open Minded)

🔹Право не подвергаться пыткам (2020, Amnesty International)

🔹InjuryPreventionX: Injury Prevention for Children & Teens (2020, edX & University of Michigan)

🔹Eneagrammas meistars (2019, ICTA & Vector Rosta)

🔹Holistiskais koučings (2019, ICTA & New Reality)