BLOGS

Par mani

May 26, 2021 | 1 minute read

🔹līdzgaitniece Valsts Probācijas dienestā (maijs, 2021-šobrīd)

🔹mentore riska grupas jaunietei biedrībā Mentor Latvia (aprīlis, 2021-šobrīd)

🔹studijas doktora studiju programmā “Socioloģija” Rīgas Stradiņa universitātē (no 2021)

🔹profesionālais maģistra grāds valsts pārvaldē (2017)

🔹profesionālais maģistra grāds starpkultūru attiecībās (2013)

🔹bakalaura grāds socioloģijā (2011)

🔹Datu bāzes (projektēšana, vadība, datu atlase SQL), 80 stundas (augusts-septembris, 2021, Rīgas Tehniskās Universitātes Tālākizglītības nodaļa)

🔹Datu zinātne, 300 stundas (2021, Yandex Practicum)

🔹Datu analītika, 240 stundas (2020, Yandex Practicum)

🔹Holistiskais koučings, 172 stundas (2019, ICTA & New Reality)