Agnese Poikāne

socioloģe, datu analītiķe, sociālā mentore
datos balstīta sociālo problēmu risināšana

Par mani

profile.jpg

Esmu socioloģe un datu analītiķe, RSU doktora studiju programmas “Socioloģija” doktorante.

Manas zinātniskās intereses ir saistītas ar tādām tēmām kā sociālā atstumtība, totālās institūcijas (ieslodzījuma vietas, koncentrācijas nometnes, sektas, armija u.c.) un autoritārie un totalitārie režīmi. Profesionālās- ar digitālo platformu lietotāju uzvedības analīzi un datos balstītu sociālo problēmu risināšanu.

Izglītība: Socioloģija (no 2021, doktora līmeņa studijas), Publiskā pārvalde (2017), Starpkultūru attiecības (2013), Socioloģija (2011). Papildus izglītība: datu zinātne (2021), datu analītika (2020).

Brīvajā laikā lasu, ceļoju, apgūstu arābu valodu, fotografēju ielu mākslu un esmu mentore sociālās atstumtības riskam pakļauto grupu pārstāvjiem. Uzzināt vairāk.


Pakalpojumi


Latest Post

May 26, 2021

Par mani

Sabiedriskās aktivitātes 🔹Valsts Probācijas dienesta atbalsta un atbildīguma apļu brīvprātīgā (oktobris, 2021-šobrīd) 🔹līdzgaitniece Valsts Probācijas dienestā (maijs, 2021-šobrīd) 🔹mentore riska grupas jaunietei biedrībā Mentor Latvia (aprīlis, 2021-šobrīd) Izglītība 🔹studijas doktora studiju programmā “Socioloģija” Rīgas Stradiņa universitātē (no 2021) 🔹profesionālais maģistra grāds valsts pārvaldē (2017) 🔹profesionālais maģistra grāds starpkultūru attiecībās (2013) 🔹bakalaura grāds socioloģijā (2011) Kursi 🔹Datu bāzes (projektēšana, vadība, datu atlase SQL), 80 stundas (augusts-septembris, 2021, Rīgas Tehniskās Universitātes Tālākizglītības nodaļa) Read more
All Posts

Kontakti

Ja vēlies ar mani sadarboties, raksti ziņu uz zemāk norādīto e-pasta adresi, [at] aizvietojot ar @ simbolu. Uz e-pastiem atbildu darba dienās laikā no 9:00 līdz 20:00. Saziņai ar mani vari izmantot arī LinkedIn un Facebook profilus.

My current local time is .

agnesepoikane[at]inbox.lv