Agnese Poikāne

socioloģe, datu analītiķe, sociālā aktīviste
datos balstīta sociālo problēmu risināšana

Par mani

profile.jpg

Esmu socioloģe un datu analītiķe, RSU doktora studiju programmas “Socioloģija” doktorante.

Manas zinātniskās intereses ir saistītas ar tādām tēmām kā seksuālā vardarbība, totālās institūcijas (ieslodzījuma vietas, koncentrācijas nometnes, psihoneiroloģiskās slimnīcas u.c.) un resocializācijas process. Profesionālās- ar digitālo platformu lietotāju uzvedības analīzi un datos balstītu sociālo problēmu risināšanu.

Izglītība: Socioloģija (no 2021, doktora līmeņa studijas), Publiskā pārvalde (2017), Starpkultūru attiecības (2013), Socioloģija (2011). Papildus izglītība: datu zinātne (2021), datu analītika (2020).

Brīvajā laikā lasu, ceļoju, apgūstu arābu valodu, fotografēju ielu mākslu un esmu brīvprātīgā darbā ar ieslodzītajām un no ieslodzījuma atbrīvotajām personām.


Latest Post

May 24, 2021

Privātuma politika

1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Šī privātuma politika apraksta, kā saimnieciskās darbības veicēja Agnese Poikāne (turpmāk tekstā - “Datu pārzinis”), iegūst, apstrādā un glabā personas datus, ko Datu pārzinis iegūst no saviem klientiem un personām, kas apmeklē Datu pārziņa interneta vietni https://agnesepoikane.com/ (turpmāk - Vietne) (turpmāk - “Jūs” vai “Datu subjekts”). 1.2. Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, t.i., Datu subjektu. 1.3. Identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem, izmantojot katru atsevišķi vai jebkurā kombinācijā. Read more
All Posts

Kontakti

Ja vēlaties ar mani sadarboties, rakstiet ziņu uz zemāk norādīto e-pasta adresi, [at] aizvietojot ar @ simbolu. Uz e-pastiem atbildu darba dienās laikā no 7:00 līdz 21:00. Saziņai ar mani varat izmantot arī LinkedIn un Facebook profilus.

My current local time is .

agnesepoikane[at]inbox.lv